ارتباط با ما

بیرجند - بلوار پاسداران - نبش پاسداران 30 ، کدپستی: 9717615476

ایمیل : skh@bonyadmaskan.ir

تلفن : 32431905 (056)

دورنگار : 32431991 (056)