عنوان

نشست بنیاد مسکن و شهرداری بیرجند

متن

به گزارش روابط عمومی بنیـاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، مدیرکل این نهاد بهمراه معاونین خود به دیدار شهردار بیرجند رفت و درخصوص مسائل جاری و مرتبط بحث و تبادل نظر نمودند.

در این دیدار طرفین بر هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر و استفاده از ظرفیت های این دو نهاد راستای عمران و توسعه شهری تاکید نمودند.


تاریخ خبر

1400/10/01

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/photo_2021-12-23_17-32-35.jpg