عنوان

نشست هماهنگی برای رفع مشکل روستائیان فاقد مسکن درمیان

متن

به گزارش روابط عمومی بنیـاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبـی، طی نشست مدیران بنیـاد مسکن و بنیـاد علوی شهرستـان درمیان، مفاد تفاهم نامه تامین مسکن محرومیـن و خانوار فاقد مسکن، مورد بررسی و هماهنگِی قرار گرفت و وارد فاز اجرای شد.

به گفته مهندس مسافر مدیر بنیاد مسکن درمیان این تفاهم نامه بین این نهاد و بنیاد مستضعفان با نمایندگی بنیاد علوی منعقد گردیده است.

وی افزود : بر اساس این تفاهم نامه ۲۰ هزار واحد در سطح کشور برای افراد فاقد مسکن و دارای مسکن غیر مقاوم پیش بینی شده است که سهمیه شهرستان درمیان ۲۵۰ واحد می باشد.​


تاریخ خبر

1400/10/28

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B5_%DB%B1%DB%B5%DB%B3%DB%B6%DB%B2%DB%B3.jpg