عنوان

پیام مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به مناسبت هفته پدافندغیرعامل

متن

باسمه تعالی

پدافندغیرعامل یکی از راهبردهای اساسی مصون سازی کشور از تهدیدات دشمنان و حفظ سرمایه های نظام در جهت نیل به توسعه پایدار و حراست همه جانبه از دارایی های ایران اسلامی است.

پدافندغیرعامل مجموعه ای از اقدامات غیر مسلحانه است که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی ،تجهیزات ، تأسیسات ،سرمایه ها، اسناد و... در مقابل عملیاتی خصمانه دشمن و یا بلایای طبیعی می گردد.

در قرن بیست و یکم این موضوع به عنوان یک موضوع راهبردی مهم در صدر برنامه های کشورهای قدرتمند دنیا قرار گرفته است و در حال حاضر عمده ترین هدف پدافند غیرعامل ایمن سازی و کاهش آسیب به زیر ساخت های مورد نیاز مردم است.

گستره ی پدافندغیرعامل بر اساس نیازهای کشور بسیار پهناور است و شامل حوزه های مختلف در کشور می شود.

ایجاد زیرساخت ها و فرهنگ سازی هدفمند و گسترده در خصوص پدافندغیرعامل یکی از رسالت های سنگین امروز دولت مردان و تمامی کسانی است که می توانند نقشی دراین رابطه ایفا نمایند.

نگاه بلند و ژرف اندیشی رهبری معظم انقلاب اسلامی و فرمایشات ایشان مبنی بر اینکه (( پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است ، از درون ما را مصون می کند. پدافند غیرعامل یک اصل خواهد بود، برای همیشه نه برای یک مقطع خاص)) حاکی از نقش، اهمیت و جایگاه این مقوله در مصون سازی و فراهم نمودن بستر امن توسعه پایدار است.

در آستانه هفته پدافندغیرعامل لازم است بار دیگرتبیین اهداف مختلف این راهبرد اساسی و اهمیت فرهنگ سازی و نهادینه شدن پدافندغیرعامل در جامعه مورد تاکید بیشتری قرار گیرد. یقیناً بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  به عنوان بستری بسیار مناسب می تواند نقشی اساسی در این راستا ایفا نماید.

در پایان ضمن گرامی داشت این هفته لازم می دانم از تلاش های تمامی همکاران در این رابطه تقدیر و تشکر نموده و توفیقات همگان را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

تاریخ خبر

1398/08/06

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/10571_328.jpg, https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/10571_328.jpg