عنوان

حضور مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن استان در راهپیمایی روز 13 آبان

متن

تاریخ خبر

1398/08/13

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/IMG_0015.jpg