عنوان

خبر جلسه برنامه ریزی اجرای پروژه های عمرانی در شهر گزیک

متن

خبر جلسه برنامه ریزی اجرای پروژه های عمرانی در شهر گزیک

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی اجرای چند پروژه عمرانی در شهر گزیک از توابع شهرستان درمیان، جلسه ای با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان، معاون مسکن شهری و اعضای شورای اسلامی شهر مذکور در محل اداره کل بنیاد مسکن خراسان جنوبی تشکیل گردید.

در این جلسه که به ریاست مهندس آسمانی مقدم، مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار گردید مواردی همچون : ساخت پروژه مشارکتی با شهرداری گزیک جهت تامین مسکن برای اقشار متوسط جامعه، طرح بازارچه تجاری اراضی بنیاد در حریم قنات و اصلاح طرح تفکیکی توسط شهرداری گزیک در کمیسیون ماده 5 استان، مطرح و ضمن بررسی و ارائه راهکارهای لازم، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.   

تاریخ خبر

1399/04/09

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/IMG.jpg