عنوان

جلسه در خصوص آسفالت بلوار ولیعصر و روند صدور اسناد مالکیت روستای نهضت آباد

متن

​جلسه ای با حضور بخشدار مرکزی، رئیس بنیاد مسکن و دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای نهضت آباد در خصوص آسفالت بلوار ولیعصر و روند صدور اسناد مالکیت روستای نهضت آباد در محل بخشداری برگزار گردید. در این جلسه در خصوص روند صدور اسناد مالکیت،تفکیک اراضی و (آسفالت بلوار ولیعصر) درر وستای نهضت آباد مطالبی را بیان کرد. در ادامه دهیار و اعضای شورای اسلامی نهضت آباد برخی از مشکلات خود را با بنیاد مسکن در جلسه مطرح و رضایی ضمن ارئه گزارش عملکرد بنیاد مسکن در شهرستان قول همکاری و مساعدت های لازم را دادند.

تاریخ خبر

1395/08/25

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/6.jpg,