عنوان

نشست مشورتی ادارات کل بنیاد مسکن و منابع طبیعی درخصوص اراضی روستاهای استان

متن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، بمنظور بررسی اراضی برخی روستاهای خراسان جنوبی، جلسه ای با حضور مدیران کل و معاونین بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان، در محل اداره کل بنیاد مسکن تشکیل گردید.

مهندس آسمانی مقدم، مدیرکل بنیاد مسکن استان هدف از این نشست را بررسی وضعیت اراضی و تسریع در روند تحویل اراضی مورد تقاضای بنیاد مسکن در سطح روستاهای این استان عنوان نمود. ایشان افزود این روستاها شامل : روستاهای شهرستان های بیرجند، قاین، خوسف، سربیشه، درمیان و طبس می باشد.

مشکلات حقوقی و اسناد اراضی ذکر شده از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که توسط حاضرین بررسی و در ادامه ضمن بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای لازم، تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

تاریخ خبر

1399/06/05

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/IMG_0030.jpg