عنوان

افتتاح طرح هادی روستای دهشیب شهرستان سربیشه

متن

تاریخ خبر

1400/01/24

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/IMG-20210412-WA0029.jpg, https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/IMG-20210412-WA0029.jpg