عنوان

نشست مدیران کل بنیاد مسکن و آموزش و پرورش استان

متن

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، مدیران کل بنیاد مسکن و آموزش و پرورش استان طی نشستی در محل اداره کل بنیاد مسکن، به بررسی مسائل و امورات جاری مرتبط این دو دستگاه پرداختند.

در این نشست ضمن گفتگو درخصوص وضعیت طرح اقدام ملی مسکن فرهنگیان، روند اجرای تفاهم نامه 3 جانبه بنیاد مسکن، ثبت اسناد و املاک و آموزش و پرورش درخصوص مستند سازی املاک فاقد سند آموزش و پرورش استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهندس اکبری رئیس دفتر امور زمین بنیاد مسکن خراسان جنوبی ضمن ارائه گزارشی درخصوص صدور اسناد مالکیت آن سازمان در سالجاری، از نشست مدیران استانی و شهرستانی مرتبط با این تفاهم نامه ظرف روزهای آینده، بصورت ویدئو کنفرانس خبر داد.​


تاریخ خبر

1400/08/29

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/photo1309769709.jpg