عنوان

بررسی روند اجرای تفاهم نامه بنیاد مسکن و سازمان تبلیغات

متن

به گزارش روابط عمومی بنیـاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبـی، طی نشست مدیران بنیاد مسکن و سازمان تبلیغات شهرستان درمیان، روند اجرای تفاهم نامه منعقده این دو نهاد مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت.

به گفته مهندس مسافر مدیر بنیاد مسکن درمیان، این جلسه با هدف بررسی روند اجرایی راستای تفاهم نامه منعقد شده فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی در محل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

وی افزود : بر اساس این تفاهم نامه مقرر شده؛ احداث، تکمیل و تعمیر خانه های عالم و مسکن روحانیون مستقر در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت کشور انجام پذیرد.​


تاریخ خبر

1400/10/27

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/photo1419543325.jpg