عنوان

جلسه مشترک بنیاد مسکن و امور اراضی در خصوص حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

متن

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی ،  اولین جلسه کارگروه استانی موضوع تفاهم نامه فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور اراضی کشور در محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی با حضور مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی ، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ومدیران و کارشناسان ذیربط تشکیل گردید و در جلسه مذکور  موضوعاتی مانند نحوه اجرای مفاد تفاهم نامه مذکور ،  تغییر کاربری اراضی زراعی وباغی،تخلفات ساختمانی، برخورد مناسب وبه موقع با ساخت سازهای خلاف در اراضی زراعی وباغی بحث شد.همچنین براساس گزارش ارائه شده از سوی همکاران حوزه امور فنی وتهیه طرحهای بنیادمسکن استان وضعیت اراضی زراعی وباغی واقع در محدوده طرحهای هادی مصوب و نیز فرآیند بررسی طرحها در سالهای اخیر از روند بسیار مناسبی برخوردار بوده که این موضوع مورد تایید نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی نیز قرار گرفت.

تاریخ خبر

1394/02/30

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/IMG_0009.jpg,