عنوان

دوره آموزشی احیاء اقامتگاه های بوم گردی در روستای تاریخی اصفهک طبس

متن

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی دوره آموزشی مرمت و احیاء اقامتگاههای بوم گردی   به میزبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی در روستای تاریخی و گردشگری اصفهک شهرستان طبس با حضور دکتر گرکانی مدیرکل دفتر مطالعات و تحقیقات مسکن روستایی بنیاد مسکن ، مهندس سهرابی مدیرکل مسکن روستایی ، مهندس عسگری مدیرکل دفترامور فنی و تهیه طرح های بنیاد مسکن و معاونین بازسازی و مسکن روستایی و عمران روستایی بنیاد مسکن 8 استان ،کارشناسان آنها و جمعی از مسئولین شهرستانی برگزار گردید . مهندس یزدانی معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان  هدف از این دوره را آموزش مباحث مهم ، پایه ای و کلیدی مرتبط با مدیریت اقامتگاههای بوم گردی ایران در حوزه های اقتصاد و کسب و کار ، فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی دانست که به روش آموزش غیر مستقیم و مشارکتی و بصورت همفکری و بارش فکری توسط اساتید مجرب این حوزه انجام می گیرد . وی  افزود: در این روش، اساتید با روش مشارکتی وکارگاهی و با همراهی شرکت کنندگان به استخراج و دسته بندی مطالب مهم در خصوص چالشها وفرصتها می پردازند و راهکارها را بررسی و طبقه بندی می نمایند. مهندس یزدانی ادامه داد: همچنین هدف دیگر این کارگاه، استخراج سر فصل های قابل پردازش برای طراحی دوره های آموزش رسمی اقامتگاه های بوم گردی جهت پیشنهاد به دفتر مطالعات و تحقیقات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور خواهد بود . در این کارگاه 2 روزه، شرکت کنندگان، همچنین از مجموعه تاریخی و گردشگری اصفهک که با مشارکت و همت مردم محلی و مرمتکارانی چون آقای مهندس پارسی، مرمت و احیا شده بازدید خواهند کرد و نکات آموزشی را فرا خواهند گرفت. گفتنی است: مجموعه تاریخی و گردشگری اصفهک، در روستای اصفهک واقع است که در اثر گذشت زمان و مخصوصاً بعد از زلزله سال 57 طبس تخریب و متروک شده بود و با مشارکت و همت معماران و مرمتکاران و مردم محلی احیا شده و اکنون با داشتن7 اقامتگاه بوم گردی پذیرای گردشگران از سراسر کشور و حتی کشورهای خارجی می باشد. مدیریت گردشگری در این مجموعه تاریخی به صورت شرکت سهامی روستای اصفهک انجام می شود که می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت مقاصد گردشگری روستایی بوده و موجب توزیع مناسب درآمدها و ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش اثرات منفی گردشگری روستایی شود.

تاریخ خبر

1397/02/24

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/9702.jpg