عنوان

استقرار میز خدمت دراداره کل و شهرستانهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

متن

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی میز خدمت با هدف ارائه خدمات به موقع و موثر و تکریم ارباب رجوع در اداره کل بیناد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستانهای تابعه  مستقر شد .

مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در این خصوص اظهار داشت‌: در راستای اجرای بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات سازمان و نیز ارائه خدمات در کوتاهترین زمان ممکن میز خدمت مستقر گردیده است.

مهندس آسمانی مقدم تصریح کرد : با ایجاد میز خدمت ، ضوابط ، مقررات گردش کار و فرآیند زمان انجام هر یک از وظایف مرتبط با ارباب رجوع در اختیار مراجعین قرار می گیرد . مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان با اشاره به شرح وظایف اعضای میز خدمت افزود : ارائه اطلاعات و راهنمایی لازم به مراجعین در ارتباط با امورات مربوطه ، دریافت مدارک و درخواست های مراجعین ، انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان ، در غیر اینصورت اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعین ، دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعلام آن به مراجعین و هدایت مراجعین با واحدهای مرتبط در موارد بسیار ضروری ، پس از انجام هماهنگی با واحد اقدام کننده ذیربط از جمله وظایف اعضای میز خدمت است.  

تاریخ خبر

1397/04/04

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA.jpg