عنوان

شروع طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی در استان خراسن جنوبی

متن

​علی اصغر آسمانی مقدم امروز شنبه 21 مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران  اظهار داشت: در این طرح که هر پنج سال یکبار برگزار می شود پنج هزار و 823 واحد مسکونی در استان آمارگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه این طرح با حضور 40 نفر از عوامل اجرایی انجام می شود عنوان کرد: مسکن روستایی 11 شهرستان استان توسط 15 گروه آمارگیری به صورت میدانی و بر اساس تکمیل فرم های آماری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی عنوان کرد: چگونگی وضعیت مسکن، فضای معیشتی، تعداد اتاق ها، نوع طبقات، سند مسکن روستایی و نوع سازه مسکن در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: شناسایی تغییرات ایجاد شده در واحدهای مسکونی بهسازی شده و شناخت عمومی روستا و واحدهای مسکونی روستایی از دیگر اهداف اجرای این طرح در استان است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای نخستین بار در سال 82 اقدام به تهیه و اجرای طرح نمونه‌ گیری از واحد‌های مسکونی روستای کرده و با تصویب شورای عالی آمار هر 5 سال در کشور این طرح اجرا می‌ شود.
طرح آمارگیری از ویژگی‌ های مسکن روستایی در 2 هزار و 18 روستا در قالب 46 هزار و 413 واحد مسکونی در سال 1382 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با همکاری مرکز آمار ایران، دفتر فنی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و نیز مشاور بخش خصوصی در کشور اجرا شده است.

تاریخ خبر

1397/07/21

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B0%DB%B4%DB%B7%DB%B4%DB%B4.jpg