عنوان

اهدای لوح تقدیر استاندار خراسان جنوبی به مهندس آسمانی مقدم

متن

استاندار خراسان جنوبی با  اهدای لوح سپاس ضمن تبریک دهه حساب 100  از زحمات مهندس آسمانی مقدم و پرسنل بنیاد مسکن استان  در راستای بهسازی و باسازی مسکن روستایی و خدمت به محرومین تشکر و قداردانی نمودند.

تاریخ خبر

1398/01/22

عکس

https://skh.bonyadmaskan.ir/picofnews/LOHH%20001.jpg