ارتباط با ما


تلفنخانه :    32431905 - 32420771        نمابر : 32431991       
آدرس: خیابان 22 بهمن ، 22 بهمن 9 ، جنب ساختمان استانداری شماره 2
 
​عنوان تلفن مستقیم​ نمابر​
​مدیرکل
32435011
32431991
​نماینده ولی فقیه 32227377​ ​2227767
​معاون پشتیبانی 32422483​ ​32431991
​معاون بازسازی 32424908​ ​32431991
​معاون عمران روستایی 32420773​ ​32431991
​معاون مسکن شهری 32424300​ ​32424300
​حراست 32424905​ ​4424905
​روابط عمومی 32435011​ ​32435011
​مسئول دفتر مدیرکل 32435011 ​32431991

شعب​ ​آدرس تلفن​ ​نمابر
​بیرجند معصومیه سایت اداری​ ​32400500 ​4330302
طبس​ میدان قدس شمالی ، خیابان بهشتی شمالی​ 32825100​ ​4225200
​قائن بلوار جهاد​ 32523407​ 5226711​
​فردوس انتهای خیابان جمهوری​ ​32723455 ​2222096
نهبندان​ خیابان شهید رجایی​ ​32622587 ​6225130
درمیان​ سایت اداری​ ​32124441 3224727​
سرایان​ بلوار انقلاب اسلامی ، خیابان آیت الله خالصی ، سایت اداری​ 32884541​ 8226341​
​سربیشه انتهای بلوار شهید الهیار جابری​ 32662194​ 3624676​
خوسف​ نبش خیابان مدرس​ 32475412​ ​4225412
​زیرکوه بلوار امام خمینی نبش خیابان بهار 1​ ​32503013 5633013​
​بشرویه انتهای بلوار قائم​ ​32772091 3222091​