پیام استاندار خراسان جنوبی به مناسبت" دهه تشکیل حساب صد امام(ره) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی" 1400/01/24
پیام مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی به مناسبت دهه حساب 100 امام (ره) 1400/01/24
افتتاح طرح هادی روستای دهشیب شهرستان سربیشه 1400/01/24
برگزاری کمیته راهبری طرح مسکن اقشار کم درآمد خراسان جنوبی با حضور استاندار جدید 1399/09/20