• 1400/10/28 نشست هماهنگی برای رفع مشکل روستائیان فاقد مسکن درمیان
  ​به گزارش روابط عمومی بنیـاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبـی، طی نشست مدیران بنیـاد مسکن و بنیـاد علوی شهرستـان درمیان، مفاد تفاهم نامه تامین مسکن محرومیـن و خانوار فاقد مسکن، مورد بررسی و هماهنگِی قرار ...
 • 1400/10/28 هم اندیشی اجرای تفاهم نامه بنیاد مسکن و سازمان تبلیغات شهرستان سربیشه
  ​به گزارش روابط عمومی بنیـاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبـی، مدیران بنیاد مسکن و سازمان تبلیغات شهرستان سربیشه، طی نشستی روند اجرای تفاهم نامه منعقده این دو نهاد را مورد بررسی قرار دادند.به گفته مهندس ...
 • 1400/10/27 برپایی میز خدمت همزمان با روز تکریم مادران و همسران شهدا
  ​به گزارش روابط عمومی بنیـاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبـی، همزمان با روز تکریم مادران و همسران شهدا و روز شهرستان سربیشه، مدیر بنیاد مسکن با برپایی میز خدمت به درخواست مردم پاسخ داد و مشکلات آنها را ...
 • 1400/10/27 بررسی روند اجرای تفاهم نامه بنیاد مسکن و سازمان تبلیغات
  ​به گزارش روابط عمومی بنیـاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبـی، طی نشست مدیران بنیاد مسکن و سازمان تبلیغات شهرستان درمیان، روند اجرای تفاهم نامه منعقده این دو نهاد مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت. به گفته ...
 • 1400/10/26 بررسی روند اجرای تفاهم نامه بنیاد مسکن و سازمان تبلیغات
  ​به گزارش روابط عمومی بنیـاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبـی، طی نشست مدیران بنیاد مسکن و سازمان تبلیغات شهرستان خوسف، روند اجرای تفاهم نامه منعقده این دو نهاد مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت. به گفته ...
نشست هماهنگی برای رفع مشکل روستائیان فاقد مسکن درمیان 1400/10/28
هم اندیشی اجرای تفاهم نامه بنیاد مسکن و سازمان تبلیغات شهرستان سربیشه 1400/10/28
برپایی میز خدمت همزمان با روز تکریم مادران و همسران شهدا 1400/10/27
بررسی روند اجرای تفاهم نامه بنیاد مسکن و سازمان تبلیغات 1400/10/27