بازدید معاون عمرانی استانداری از روند اجرایی ساخت مسکن محرومین در سطح استان 1398/09/17
بازدید استاندار از واحدهای مسکن محرومین در روستاهای استان 1398/08/20
حضور مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن استان در راهپیمایی روز 13 آبان 1398/08/13
پیام مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به مناسبت هفته پدافندغیرعامل 1398/08/06