درمیان


 

​واحد سازمانی ​مدیر شهرستان
نام و نام خانوادگی​ 1222.JPG

مهندس علی غلامی

آدرس​ درمیان – سایت اداری
تلفن​ 32124441
​فکس 32124727
 

 

thumb-1