سربیشه

​​واحد سازمانی مدیر شهرستان​
نام و نام خانوادگی​​ 102905.jpg
مهندس حمید حاجی زاده
آدرس​​ سربیشه - انتهاي بلوار شهيد الهيار جابري
تلفن​​
32664909
​فکس​ 32664676
 
thumb-1