بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
بازدید از وضعیت عمرانی روستای نوقند شهرستان درمیان
بازدید از وضعیت عمرانی روستای نوقند شهرستان درمیان
حضور بنیاد مسکن در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان
حضور بنیاد مسکن در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان
عیادت مدیرکل بنیاد مسکن استان از همکار بیمار
عیادت مدیرکل بنیاد مسکن استان از همکار بیمار
نشست بنیاد مسکن و بنیاد علوی شهرستان درمیان
نشست بنیاد مسکن و بنیاد علوی شهرستان درمیان
بازدید بخشدار مرکزی و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روند عملیات خاکی تسطیح و رگلاژ معابر در روستای چاهداشی
بازدید بخشدار مرکزی و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روند عملیات خاکی تسطیح و رگلاژ معابر در روستای چاهداشی
نشست شهردار و شورای شهر باغستان فردوس با مدیرکل بنیاد مسکن استان
نشست شهردار و شورای شهر باغستان فردوس با مدیرکل بنیاد مسکن استان
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی, طی نشستی با حضور مدیرکل این نهاد و اعضای گروه کارشناسی طرح
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی, طی نشستی با حضور مدیرکل این نهاد و اعضای گروه کارشناسی طرح
بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان طبس از روستای تشکانان
بازدید بخشدار مرکزی به اتفاق سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان طبس از روستای تشکانان